Προφίλ Εταιρείας
Η εταιρία DigitSoft ιδρύθηκε το 1989.
Από τότε προσφέρουμε υπηρεσίες, τεχνογνωσία και λύσεις υψηλής τεχνολογίας στους πελάτες μας οι οποίοι αποτελούνται από επαγγελματίες , εταιρίες, ιδιώτες και το δημόσιο.
Με τόσα χρόνια εμπειρίας παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις, εκπαίδευση και επιλεγμένα προϊόντα στους πελάτες μας.
Η εταιρεία μας παρέχει εγγυημένο Service Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
Επίσης επισκευάζουμε, αντικαθιστούμε Motherboard, Οθονες σε Laptop, επισκευάζουμε, αναβαθμίζουμε Desktop Υπολογιστες, προσφέρουμε υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων κλπ.
Και για τις επιχειρήσεις που ο υπολογιστής είναι απαραίτητο εργαλείο παρέχουμε συμβόλαια συντήρησης σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.Γενικές Πληροφορίες που αφορουν τους Desktop Υπολογιστές σας η τα Laptop σας:

Οι περισσότερες βλάβες και τα περισσότερα προβλήματα των Ηλεκτρονικών προέρχονται
1. από το δίκτυο της ΔΕΗ(διακοπές στην τροφοδοσία ρεύματος, υπερβολικές αυξομειώσεις τάσης)
2. από σκόνη που φράζει τους αεραγωγούς με αποτέλεσμα τον μη καλό εξαερισμό των μηχανημάτων.
3. από κολλημένα, φρακαρισμένα, καμένα ανεμιστηράκια (ψύχουν τον επεξεργαστή το τροφοδοτικό , την κάρτα οθόνης κλπ)
4. από υγρασία και οξείδωση επαφών
5. από (τους γνωστούς) Ιούς που εισέρχονται στον Υπολογιστή μέσω του Internet, από ηλεκτρονική αλληλογραφία, διάφορες δισκέτες.
6. από ημιτελή-κακή εγκατάσταση διάφορων άσχετων προγραμμάτων. (Μπορεί να φέρουν σε κατάρρευση τα WINDOWS)
7. από αλλαγή των ρυθμίσεων
8. από κακή επαφή καλωδίων
9. από κακή χρήση του ΥπολογιστήΑποτέλεσματα των ανωτέρω είναι:
1. Να κολλάνε τα Windows, να μην ανοίγουν κάποια από τα προγράμματα, ή το Internet.
2. Να καταστραφεί κάποιο ή κάποια από τα εξαρτήματα του Υπολογιστή
3. Να χάσετε δεδομένα σημαντικής άξιας και με υψηλό κόστος αποκατάστασης
4. Βλάβες γενικώς

Προτείνουμε:
1. Την εγκατάσταση σταθεροποιητή Ups
2. Την εγκατάσταση συστήματος backup(για την τήρηση αρχείων ασφαλείας)
3. Τον συστηματικό έλεγχο των μηχανημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα
4. Την εκπαίδευση ενημέρωση των χρηστών
5. Την εγκατάσταση νόμιμων προγραμμάτων
6. Την εγκατάσταση και την ενημέρωση προγραμμάτων για έλεγχο και εξάλειψη των Ιών, καθώς και την εγκατάσταση των αναβαθμίσεων του λειτουργικού σας συστήματος
7. Την τακτική συντήρηση των υπολογιστών σας και των Laptop σας

DigitSoft Computer Services

  Διονύσου 4 - Χαλανδρι

 Τηλ. 2106852730, 6944678751.

 email: info@digitsoft.gr